INTRANET
 
 

Kapitola v knize

•  PESAVENTO, F., KNOPPIK, A., ŠMILAUER, V., BRIFFAUT, M., ROSSI, P.: Numerical modeling. In: Thermal Cracking of Massive Concrete Structures . Basel: Springer, 2018. s. 181-255. 1. sv. 1. ISSN 2213-204X. ISBN 978-3-319-76616-4. DOI  10.1007/978-3-319-76617-1 .

 

Článek v odborném časopisu

•  BENEŠOVÁ, L. a J. VALENTIN. Vliv vybraných vstupních parametrů na naměřené hodnoty zkoušky MSCR. Silnice Mosty . 2018, 2018 (1), 14-19. ISSN 1804-8684.

•  GUNGAT, L., HAMZAH, M. O., HASAN, M., R., M., VALENTIN, J.: Warm Mix and Reclaimed Asphalt Pavement: A Greener Road Approach. International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering . 2018, 12 (11), 1107-1112. ISSN 2010-3778. DOI  10.5281/zenodo.2021873 . Dostupné z: https://waset.org/Publication/warm-mix-and-reclaimed-asphalt-pavement-a-greener-road-approach/10009799

•  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.: Pohlednice s železničními tunely v Rakousku I . Tunel, 2018, roč. 27, č. 1, s. 65-67. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKcÝ, M.: Pohlednice s tunely za oceánem . Tunel, 2018, roč. 27, č. 2, s. 70-73. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.: Pohlednice s tunely v Rakousku II . Tunel, 2018, roč. 27, č. 3, s. 91-94. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M.: Pohlednice s tunely v Německu II . Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 67-69. ISSN: 1211-0728.

•  JANDA, T., M. ŠEJNOHA a J. ŠEJNOHA. Applying Bayesian approach to predict deformations during tunnel construction. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics . 2018, 42 (15), 1765-1784. ISSN 0363-9061. DOI  10.1002/nag.2810 .

•  JEDRZEJEWSKA, A. et al. COST TU1404 Benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: proof-of-concept stage. Construction and Building Materials . 2018, 2018 (174), 173-189. ISSN 0950-0618. DOI  10.1016/j.conbuildmat.2018.04.088 .

•  KŘIVÁNEK, V., P. MARKOVÁ a J. VALENTIN. Noise level of road pavements and their acoustic characterization by CPX method according to technical specifications TP259. Akustika . 2018, 30 64-73. ISSN 1801-9064.

•  KŘIVÁNEK, V., J. VALENTIN a P. BUREŠ. Obrusné asfaltové vrstvy se sníženou hlučností – přístup k hodnocení akustické charakteristiky. Silniční obzor . 2018, 79 350-355. ISSN 0322-7154.

•  MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; KOUDELA, P.: Využití pokročilého materiálového modelu pro stříkaný beton tunelových staveb . Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 15-22. ISSN: 1211-0728.

•  MOHAMMED, J., HRUBEŠOVÁ, E. Assessment of Static and Dynamic Stresses Horse-Shoe Tunnel with Connecting Gallery using Finite Element Method: (As a Case Study). Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series , 2018, roč. 18, č. 1, s. 18-23.

•  POSPÍŠIL, P., RAPANTOVÁ, N., KYCL, P., NOVOTNÝ, J. Pitfalls in Generating an Engineering Geological Model, Using a Landslide on the D8 Motorway near Dobkovicky, Czech Republic, as an Example. In Advances in Engineering Geology: Education, Soil and Rock Properties, Modeling . Basel, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2018, s. 269-276.

•  ROTTER, T. a J. VOLEK. Stav silničních mostů v České republice. Silniční obzor . 2018, 2018 (6), 163-169. ISSN 0322-7154.

•  ROTTER, T. Mostní dílo roku 2016. Silnice a železnice . 2018, 13 (1), 62-65. ISSN 1801-822X.

•  STRAUSS, A.; KARIMI, S.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANGOPOL, D.; BERGMEISTER, K.: Monitoring based nonlinear system modeling of bridge–continuous welded rail interaction . ENGINEERING STRUCTURES, 2018, vol. 155, no. 1, p. 25-35. ISSN: 0141-0296.

•  STRYK, Josef, Miroslava GREGEROVÁ, Aleš FRÝBORT et al. Analýzy betonů provozovaných cementobetonových krytů vozovek prováděné na vývrtech- možnosti a nové trendy. BETON, 2018, č. 6, s. 14-21. ISSN 1213-3116.

•  SÝKORA, J. et al. Fire risk analysis focused on damage of the tunnel lining. Fire Safety Journal . 2018, 95 51-65. ISSN 0379-7112. DOI  10.1016/j.firesaf.2017.10.008 .

•  ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.: An adaptive ANN-based inverse response surface method. Beton und Stahlbeton , 2018, vol. 113, no. S2, p. 38-41. ISSN: 0005-9900.

•  VALENTIN, J. et al. Uplatnění asfaltového betonu s vyšším obsahem R-materiálu v ložní a obrusné vrstvě na silnici I. třídy. Silnice Mosty . 2018, 2018 (3), 25-30. ISSN 1804-8684.

•  VALENTOVÁ, T., J. VALENTIN a R. JAVŮREK. Mleté odpadní sklo jako přísada do asfaltových směsí. Odpady . 2018, 28 (5), 25-26. ISSN 1210-4922.

•  VÉBR, L. a P. PÁNEK. Problematika opravy cementobetonové dálniční vozovky. Znalec . 2018, 2/2018 39-45. ISSN 1805-6881.

•  VINKLER, M. Voda v betonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace . 2018, 2018 (2), 49-53. ISSN 1213-3116.

•  VITÁSEK, S. a J. ŽÁK. Building information modeling a oceňování stavební produkce. Konstrukce . 2018, 4 25-26. ISSN 1213-8762.

•  VOJTASÍK, K., DVOŘÁK, P. Assessment of Slope Soil Movement Rate from Tree Trunk Deformation. Electronic Journal of Geotechnical Engineering , 2018, roč. 23, č. 3, s. 407-418.

•  ZÍTKOVÁ, Jana, Jitka HEGROVÁ a Petr ANDĚL. Bioindication of road salting impact on Norway spruce (Picea abies). TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, 2018, no. 59, p. 58-67. ISSN 1361-9209.

 

Příspěvek ve sborníku z konference

•  ABDULLAH, N. H., HAMZAH, YUSOFF, N.I., Valentin J., ABDULLAH, N.H. et al.: Determining the Zero Shear Viscosity of Binder-Filler Mastics using the Cross and Carreau Models. Asian Transport Studies . 2018, 5 (1), 165-176. ISSN 2185-5560. DOI  10.11175/eastsats.5.165 . Dostupné z: https://www.jstage.jst.go.jp/article/eastsats/5/1/5_165/_article/-char/en

•  BEJČEK, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.: Numerické simulace teplot v betonových panelech během požárních experimentů . In Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4175-5.

•  BÍLÝ, P. et al. The first bridge with polymer fibre reinforced concrete riding surface in the Czech Republic. In: LAKUŠIĆ, S., ed. Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018 . 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures – CETRA 2018, Zadar, 2018-05-17/2018-05-19. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 27-32. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-25-3. DOI  10.5592/CO/CETRA.2018.645 .

•  BUREŠ, P. et al. Data collection for the 2nd generation of European bitumen standards in the Czech Republic – round robin test experience. In: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018 . 7th Transport Research Arena, Vídeň, 2018-04-16/2018-04-19. Vídeň: AustriaTech, 2018. s. 1-12. Transport Research Arena. DOI  10.5281/zenodo.1483278 .

•  ČÍŽKOVÁ, Z., J. SUDA a J. VALENTIN. Experimental and practical experience with alternative hydraulic binders mainly in asphalt pavement cold recycling. In: Proceedings of the IV International Conference, Progress of Recycling in the Build Environment . IV International Conference, Progress of Recycling in the Build Environment, Lisabon, 2018-10-11/2018-10-12. Bagneux: RILEM Publications SARL, 2018. s. 266-273. ISBN 978-2-35158-208-4.

•  DRAHORÁD, M. MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A PRVKŮ S POŠKOZENÍM. In: Structural Reliability & Modelling in Mechanics . Structural Reliability / Modelling in Mechanics 2018, Ostrava, 2018-05-24/2018-05-25. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4175-5.

•  DUŠEK, E.: Quality of the Track Geometry Progress . In Young Scientist 2018. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.

•  FAJKUS, M., HRUBEŠOVÁ, E., MEC, P., NEDOMA, J. První zkušenosti s využitím optických vláken pro monitorování napětí v primárním ostění tunelových staveb. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Geotechnika 2018 : 18.-19.10.2018, Horský hotel Soláň, Karolinka, Czech Republic . Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-11.

•  FAZEKAS, K., J. LAMBERT a P. PÁNEK. RIZIKA SPOJENÁ SE ZAVÁDĚNÍ BIM DO PRAXE U POZEMNÍCH. In: Sborník odborného semináře RDIT 2018 . Research, Development and Innovation in Transport, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018-11-01. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 1-90. ISBN 978-80-248-4270-7

•  FAZEKAS, K., P. PÁNEK a J. LAMBERT. RIZIKA PŘI ZAVÁDĚNÍ BIM DO PRAXE U POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  FLÁDR, J. a P. BÍLÝ. Analysis of hydration phase of cement pastes with partial replacement of cement by latent hydraulic additives. In: CONCET 2018 . Kuala Lumpur: University of Malaya, 2018. s. 50.

•  FLÁDR, J. a P. BÍLÝ. Analysis of hydration phase of cement pastes with partial replacement of cement by latent hydraulic additives. In: CONCET 2018 - 14th International Conference on Concrete Engineering and Technology . Kuala Lumpur, 2018-08-08/2018-08-09. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 431. ISSN 1757-899X. DOI  10.1088/1757-899X/431/5/052003 . Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/431/5/052003/pdf

•  GALLO, P. a J. VALENTIN. Asfaltový koberec mastixový vystužený rastlinnými priadzami. In: Rozvoj cestnej infraštruktúry pri príležitosti XXIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . XXIII. seminár Ivana Poliačka "Rozvoj cestnej Infraštruktúry, Jasná, Nízké Tatry, 2018-11-21/2018-11-23. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. s. 97-104. ISBN 978-80-89565-38-2.

•  GALLO, P. a F. LEHOVEC. Asfaltový koberec vystužený rastlinnými priadzami. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  HANZLOVÁ, H., L. MUSIL a J. VODIČKA. Mezerovitý vláknobeton s betonovým recyklátem vs. jeho využití ve stavební praxi. In: HORVÁT, M., ed. TOP 2018 - Technika ochrany prostredia . TOP 2018, Štrbské Pleso, 2018-09-19/2018-09-21. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2018. ISBN 978-80-227-4835-3.

•  HANZLOVÁ, H., L. MUSIL a J. VODIČKA. Mezerovitý vláknobeton s betonovým recyklátem vs. jeho využití ve stavební praxi. In: HORVÁT, M., ed. TOP 2018 - Technika ochrany prostredia . TOP 2018, Štrbské Pleso, 2018-09-19/2018-09-21. Bratislava: Department of Surveying, Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 37. ISBN 978-80-227-4835-3.

•  HILAR, M., M. SRB a J. NOSEK. Sanace zavaleného tunelu v Turecku. In: Zakládání staveb Brno 2018 . Zakládání staveb, Brno, 2018-11-19/2018-11-20. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2018. ISBN 978-80-87920-06-0.

•  HILAR, M., M. SRB a J. NOSEK. Oprava zavaleného tunelu v Turecku. In: Tunely a podzemné stavby 2018 . Žilina, 2018-05-23/2018-05-25. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. ISBN 978-80-97303-9-4.

•  HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M.: Předběžné posouzení interakce základu dálničního mostu na konstrukci stávajícího železničního tunelu . In Tunely a podzemné stavby 2018 - zborník príspevkov. Žilina: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. s. 57-57. ISBN: 978-80-973073-9-4.

•  HÜTTNER, M. a P. FAJMAN. EFFECT OF VISCOUS DAMPING IN NUMERICAL CALCULATION OF CABLE-MEMBRANE STRUCTURES BY THE METHOD OF DYNAMIC RELAXATION. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018 . NMM2018 - Conference Nano and Macro Mechanics, Praha, 2018-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 36-40. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3. DOI  10.14311/APP.2018.15.0036 . Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5320

•  JEŽEK, J. a J. PRUŠKA. 3D FEM Design of the Technical Chamber of the Hlavka Bridge Collector in Prague. In: ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS Paper Proceedings . ITA-AITES World Tunnel Congress, Dubai, 2018-04-21/2018-04-26. Dubai: MCI Middle East LLC, 2018.

•  JEŽEK, J. a J. PRUŠKA. Posouzení stability skalních svahů. In: Tunely a podzemné stavby 2018 . Žilina, 2018-05-23/2018-05-25. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. ISBN 978-80-973073-9-4.

•  JEŽEK, J. a J. PRUŠKA. POSOUZENÍ STABILITY SKALNÍCH SVAHŮ. In: Geotechnika 2018 . Horský hotel Soláň, 2018-10-18/2018-10-19. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4216-5.

•  KOHOUTKOVÁ, A., H. HANZLOVÁ a J. VODIČKA. Rovnoměrnost rozptýlení drátků ve struktuře drátkobetonu. In: Betonárske dni 2018 . Bratislava, 2018-11-08/2018-11-09. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2018. s. 159-164. ISBN 978-80-227-4852-0.

•  KOTOUŠOVÁ, A., M. CHMELÍKOVÁ a J. VALENTIN. Efficient asphalt pavement technologies by combination of increased reclaimed asphalt content and warm mix solutions – effect on workability and cracking. In: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018 . 7th Transport Research Arena, Vídeň, 2018-04-16/2018-04-19. Vídeň: AustriaTech, 2018. s. 1-12. Transport Research Arena. DOI  10.5281/zenodo.1491657 .

•  KUČERA, D. et al. Posouzení podzemních konstrukcí na seizmické zatížení. In: Tunely a podzemné stavby 2018 . Žilina, 2018-05-23/2018-05-25. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. ISBN 978-80-973073-9-4.

•  LOJDA, V., M. LIDMILA a M. PÝCHA: The Experimental Estimation of the Elastic Modulus of a Fly ash Based Trackbed Layer Under Cyclic Loading. In: ČÁBLÍK, V., ed. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing . Ostrava, 2018-05-31/2018-06-02. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 159-164. ISBN 978-80-248-4181-6.

•  MAŘÍK, L. a M. BŮŽEK. Design of Concrete Pavement in the Považský Chlmec Tunnel. In: Solid State Phenomena . 24th Concrete Days, Litomyšl, 2017-11-22/2017-11-23. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2018. s. 305-312. sv. 272. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1284-1. DOI  10.4028/www.scientific.net/SSP.272.305 .

•  MOHAMMED, J., HRUBEŠOVÁ, E. Numerical simulation for horizontal tunnels with vertical alignment affected by static and dynamic loads. In Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering . Praha : Czech Technical University in Prague, 2018, s. 601-608.

•  MOHAMMED, J., HRUBEŠOVÁ, E. Numerical modelling of horse-shoe tunnels with respect to static and dynamic loads. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Geotechnika 2018 : 18.-19.10.2018, Horský hotel Soláň, Karolinka, Czech Republic . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-10.

•  MONDSCHEIN, P. RECYKLACE – MOTIVACE, REALITA, PŘEKÁŽKY. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 40-41. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  PAVELCOVÁ, V. et al. Veronika Pavelcová, Tereza Poklopová, Tomáš Janda, Michal Šejnoha THE INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE RESPONSE OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018 . NMM2018 - Conference Nano and Macro Mechanics, Praha, 2018-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 74-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3. DOI  10.14311/APP.2018.15.0074 . Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5332 ????????

•  POKLOPOVÁ, T. et al. Tereza Poklopová, Veronika Pavelcová, Tomáš Janda, Michal Šejnoha * MODELING OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE BY COMBINING 1D FREE-FIELD AND 2D PSEUDO-STATIC ANALYSES. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2018 - Nano & Macro Mechanics 2018 . NMM2018 - Conference Nano and Macro Mechanics, Praha, 2018-09-20. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 88-93. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 15. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06457-3. DOI  10.14311/APP.2018.15.0088 . Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5335

•  PRUŠKA, J., T. JANDA a M. ŠEJNOHA. SEIZMICKÁ ANALÝZA TUNELŮ POMOCÍ 2D METODY KONEČNÝCH PRVKŮ. In: Zakládání staveb Brno 2018 . Zakládání staveb, Brno, 2018-11-19/2018-11-20. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2018. s. 147-152. ISBN 978-80-87920-06-0.

•  PRUŠKA, J. POSOUZENÍ SEIZMICKY ZATÍŽENÉHO TUNELU POMOCÍ FREE-FIELD METODY. In: Geotechnika 2018 . Horský hotel Soláň, 2018-10-18/2018-10-19. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4216-5.

•  RYJÁČEK, P. The impact of the damage on the behavior of the road bridge. In: PROCEEDINGS OF THE IRES INTERNATIONAL CONFERENCE, Nairobi, Kenya . International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Nairobi, 2018-12-10/2018-12-11. Bhubaneswar: Institute of Research and Journals, 2018. s. 10-14.

•  RYJÁČEK, P. AKTUÁLNÍ POZNATKY Z DIAGNOSTIKY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ. In: 23. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2018 . MOSTY 2018, Brno, 2018-04-26/2018-04-27. Praha: Sekurkon, 2018. s. 142-147. ISBN 978-80-86604-74-9.

•  RYJÁČEK, P., M. POLÁK a M. WERUNSKÝ. The steel railway arch bridge behaviour under short-time brake and acceleration loading. In: IABSE SYMPOSIUM NANTES, 2018 . 40th IABSE Symposium, 19-21 September 2018, Nantes, France, Nantes, 2018-09-19/2018-09-21. Zürich: IABSE c/o ETH Hönggerberg, 2018. s. S5-191. ISBN 978-3-85748-161-1.

•  RYJÁČEK, P. Aktuální poznatky z diagnostiky ocelových nosných konstrukcí. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. s. 17-22. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

•  RYJÁČEK, P. et al. Navrhování a zatížení zábradlí na mostech. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.
ŠAFÁŘ, R. Hodnocení předpjatých železničních mostů. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. s. 117-124. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

•  STOLÁRIK, M., PINKA, M. Vybrané výsledky seismické laboratoře katedry geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB-TUO. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Geotechnika 2018 : 18.-19.10.2018, Horský hotel Soláň, Karolinka, Czech Republic . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-8.

•  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.: Possibility of Increasing the Load Bearing Capacity of Parapet Bridge Structures . In 24th Concrete Days 2017, 24th International Conference Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 319-324. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.

•  ŠEPS, K., L. MUSIL a J. VODIČKA. Vlastnosti mezerovitého steredbetonu. In: HORVÁT, M., ed. TOP 2018 - Technika ochrany prostredia . TOP 2018, Štrbské Pleso, 2018-09-19/2018-09-21. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2018. ISBN 978-80-227-4835-3.

•  ŠMILAUER, V. et al. Dynamická zkouška zábradelního panelu z UHPC. In: VILTOVÁ, T. et al., eds. 25. betonářské dny . Praha, 2018-11-20/2018-11-22. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. ISBN 978-80-906759-6-4.

•  ŠMILAUER, V. et al. BETONY ODOLNÉ KE VZNIKU MIKRO A MAKROTRHLIN NA CEMENTOBETONOVÝCH KRYTECH. In: Betonové vozovky 2018 . Praha, 2018-11-08. Praha 5: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2018. s. 127-139. ISBN 978-80-906541-2-9.

•  ŠMILAUER, V., L. KOPECKÝ a J. FALTÝNEK. VLIV RYCHLOSTI HYDRATACE CEMENTU NA VZNIK MIKROTRHLIN A JEJICHVLIV NA TRVANLIVOST CBK. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 1-16. ISBN 978-80-01-06427-6. Dostupné z: http://www.silnicnispolecnost.cz/cs/aktuality/272-konference-pozemni-komunikace-2018/

•  TICHÝ, J. et al. Využití moderních materiálů při rekonstrukci mostu v městě Sázava. In: 23. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2018 . MOSTY 2018, Brno, 2018-04-26/2018-04-27. Praha: Sekurkon, 2018. s. 349-354. ISBN 978-80-86604-74-9.

•  TICHÝ, J. et al. UHPC railing panels for a bridge renovation in sázava municipality. In: Solid State Phenomena . 24th Concrete Days, Litomyšl, 2017-11-22/2017-11-23. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2018. s. 299-304. sv. 272. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1284-1. DOI  10.4028/www.scientific.net/SSP.272.299 .

•  TRTÍK, T. et al. Analysis of Laboratory Compaction Methods of Roller Compacted Concrete – Moisture-Density Relationship. In: 13th International Symposium on Concrete Roads . Berlin, 2018-06-19/2018-06-22. European Concrete Paving Association, 2018.

•  TRUNDA, V. a M. HILAR. Zohlednění částečné degradace primárního ostění tunelů ražených NRTM. In: Zakládání staveb Brno 2018 . Zakládání staveb, Brno, 2018-11-19/2018-11-20. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2018. ISBN 978-80-87920-06-0.

•  VACKOVÁ, P., M. BELHADJ a J. VALENTIN. Comparison of performance characteristics for asphalt concrete mixtures with 40 % reclaimed asphalt and different binder solutions. In: Proceedings of the IV International Conference, Progress of Recycling in the Build Environment . IV International Conference, Progress of Recycling in the Build Environment, Lisabon, 2018-10-11/2018-10-12. Bagneux: RILEM Publications SARL, 2018. s. 282-290. ISBN 978-2-35158-208-4.

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Porovnání metod zkoušení vlastností asfaltových směsí v oboru nízkých teplot. In: Rozvoj cestnej infraštruktúry pri príležitosti XXIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . XXIII. seminár Ivana Poliačka "Rozvoj cestnej Infraštruktúry, Jasná, Nízké Tatry, 2018-11-21/2018-11-23. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. s. 121-132. ISBN 978-80-89565-38-2.

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Porovnání charakteristik asfaltové směsi se 40 % R-materiálu a různými asfaltovými pojivy. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  VALENTIN, J. et al. Využití asfaltové směsi typu SMA L v konceptech nízkoúdržbového krytu. In: Rozvoj cestnej infraštruktúry pri príležitosti XXIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . XXIII. seminár Ivana Poliačka "Rozvoj cestnej Infraštruktúry, Jasná, Nízké Tatry, 2018-11-21/2018-11-23. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. s. 133-144. ISBN 978-80-89565-38-2.

•  VALENTIN, J. a P. SVOBODA. Připravovaná vyhláška Ministerstva životního prostředí v oblasti opětovného použití a recyklace. In: Podkladní vrstvy a podloží vozovek . Podkladní vrstvy 2018, Brno, 2018-11-28. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2018. s. 72-76. ISBN 978-80-906809-1-3.

•  VALENTIN, J. et al. Asfaltové směsi s vysokým podílem R-materiálu a zkušební úsek na silnici I. třídy. In: Rozvoj cestnej infraštruktúry pri príležitosti XXIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . XXIII. seminár Ivana Poliačka "Rozvoj cestnej Infraštruktúry, Jasná, Nízké Tatry, 2018-11-21/2018-11-23. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. s. 145-155. ISBN 978-80-89565-38-2.

•  VALENTIN, J. et al. Poznatky z realizace zkušebního úseku s uplatněním technologie recyklace za studena a alternativního pojiva na bázi aktivovaného fluidního popílku (DASTIT®). In: ŠKOPÁN, M., ed. RECYCLING 2018 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin . RECYCLING 2018, Brno, 2018-04-19/2018-04-20. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5602-0.

•  VALENTIN, J. a M. CHMELÍKOVÁ. Poznatky s využíváním vyššího množství asfaltového R-materiálu v nízkoteplotních asfaltových směsích. In: ŠKOPÁN, M., ed. RECYCLING 2018 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin . RECYCLING 2018, Brno, 2018-04-19/2018-04-20. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 90-97. ISBN 978-80-214-5602-0.

•  VANÍČEK, I. et al. UNDERGROUND STRUCTURE MONITORING FOR QUALITY CONTROL DURING OPERATION – EXAMPLE FOR PRAGUE METRO. In: SADKOV, M.V., O.S. ROMANOV a M.B. LISYUK, eds. Urban Planning Below the Ground Level: Architecture and Geotechnics . Saint Petersburg, 2018-09-19/2018-09-21. ISSMGE, 2018.

•  VANÍČEK, I., D. JIRÁSKO a M. VANÍČEK. Interaction of transport infrastructure with natural hazards (landslides, rock falls, floods). In: JOVANOVSKI, M. et al., eds. Geotechnical hazards and risks: Experiences and Practices . 16 th Danube - European Conference on Geotechnical Engineering, Skopje, 2018-06-07/2018-06-09. Berlin: Ernst & Sohn, 2018. s. 135-164. sv. 1.

•  VALENTIN, J., Z. ČÍŽKOVÁ a J. SUDA. Využití alternativních hydraulických pojiv při recyklaci za studena – zkušenosti z laboratorních měření a z realizace zkušebního úseku. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  VALENTIN, J. et al. Existují reálná řešení pro nízkoúdržbové asfaltové kryty vozovek?. In: VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

•  VALENTOVÁ, T. a J. VALENTIN. Analyzing the durability of adhesion stability of asphalt mixtures. In: LAKUŠIĆ, S., ed. Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018 . 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures – CETRA 2018, Zadar, 2018-05-17/2018-05-19. Zagreb: University of Zagreb, 2018. s. 479-485. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-25-3. DOI  10.5592/CO/CETRA.2018.857 .

•  VAŠÁTKO, R. a J. VÍTEK. Long-Term Monitoring of Concrete Building Structure. In: Solid State Phenomena . 24th Concrete Days, Litomyšl, 2017-11-22/2017-11-23. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2018. s. 160-165. sv. 272. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1284-1. DOI  10.4028/www.scientific.net/SSP.272.160 .

•  VLASÁK, M. et al. Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. s. 9-16. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

•  VAŠÁTKO, R. a J. VÍTEK. Experimental Verification of Long-term Behaviour of Concrete Structures. In: BÍLÝ, P. et al., eds. Proceedings of the 12th International fib PhD Symposium in Civil Engineering . 12th fib PhD Symposium in Civil Engineering, Praha, 2018-08-29/2018-08-31. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018. s. 755-762. fib PhD Symposia. sv. 12. ISBN 978-80-01-06401-6.

•  VÉBR, L. a P. PÁNEK. Intenzita provozu v návrhu vozovky – předpoklady a realita. In: Rozvoj cestnej infraštruktúry pri príležitosti XXIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . XXIII. seminár Ivana Poliačka "Rozvoj cestnej Infraštruktúry, Jasná, Nízké Tatry, 2018-11-21/2018-11-23. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2018. s. 37-47. ISBN 978-80-89565-38-2.

•  VINKLER, M. a J. VÍTEK. Experiments on drying, selfdesiccation and shrinkage of concrete with different water cement ratio. In: Fib Congres 2018, Better - Smarter - Stronger (Full papers) . Fib 2018: Better - Smarter - Stronger, Melbourne, 2018-10-07/2018-10-11. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2018. s. 151-158. ISBN 978-1-877040-14-6.

•  VOJTASÍK, K., MOHYLA, M., GENG, D. Návrh ocelobetonového ostění tunelu spolupracujícího s horninovým prostředím. In Sborník příspěvků 16. mezinárodní konference Geotechnika 2018 : 18.-19.10.2018, Horský hotel Soláň, Karolinka, Czech Republic . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-6.

•  VRÁBLÍK, L. Monitoring of existing long span bridges – results, numerical simulation, mathematical models for long term prediction. In: Fib Congres 2018, Better - Smarter - Stronger (Full papers) . Fib 2018: Better - Smarter - Stronger, Melbourne, 2018-10-07/2018-10-11. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2018. s. 3298-3305. ISBN 978-1-877040-14-6.

•  ŽITNÝ, J. et al. ZATÍŽENÍ OCELOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ VĚTREM. In: 23. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2018 . MOSTY 2018, Brno, 2018-04-26/2018-04-27. Praha: Sekurkon, 2018. s. 148-153. ISBN 978-80-86604-74-9.

•  ŽITNÝ, J. et al. ZATÍŽENÍ OCELOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ VĚTREM. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. s. 139-146. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

•  RYJÁČEK, P. Aktuální poznatky z diagnostiky ocelových nosných konstrukcí. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. s. 17-22. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

•  RYJÁČEK, P. et al. Navrhování a zatížení zábradlí na mostech. In: 23. ročník konference Železniční mosty a tunely 2018, Sborník příspěvků . Železniční mosty a tunely 2018, Praha, 2018-01-18. Praha: SUDOP Praha a.s., 2018. 1. ISBN 978-80-906789-1-0.

Nepublikovaná přednáška

•  MONDSCHEIN, P. Úskalí v provádění diagnostiky vozovek v ČR  . [Nepublikovaná přednáška] Kongres Studio, spol. s.r.o.. 2018-11-21.

•  MONDSCHEIN, P. Informácie zo Silniční konference 2018 – Cestná infraštruktúra v ČR . [Nepublikovaná přednáška] Kongres studio. 2018-11-21.

•  ŠMILAUER, V. et al. Strength scaling from nm to m and the effect of internal defects . [Nepublikovaná přednáška] Cementáreň Ladce. 2018-11-28.

•  VALENTIN, J. Nové typy asfaltových směsí pro krytová souvrství a jejich ověření zkušebními úseky . [Nepublikovaná přednáška] FSv ČVUT v Praze. 2018-12-07.

•  VALENTIN, J. Cold recycling and some facts about its use in Europe . [Nepublikovaná přednáška] Universiti Sains Malaysia, School of Engineering, prof. Meor Hamzah. 2018-10-26.

•  VALENTIN, J. Recycling of asphalt pavements – some trends in Europe . [Nepublikovaná přednáška] Universiti Sains Malaysia, School of Engineering, prof. Meor Hamzah. 2018-10-26.

•  HORNÍČEK, L. Experience with geosynthetics in Czech railways . [Nepublikovaná přednáška] International Geosynthetics Society, UK Chapter. 2018-04-18.

Uspořádání konference

•  12th International fib PhD Symposium in Civil Engineering . 2018. Pořadatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Vydání sborníku z konference

•  BÍLÝ, P. et al., eds. Proceedings of the 12th International fib PhD Symposium in Civil Engineering . Praha, 2018-08-29/2018-08-31. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018. fib PhD Symposia. sv. 12. ISBN 978-80-01-06401-6. Dostupné z: http://www.phdsymp2018.eu/dwn/Proceedings%20of%20the%2012th%20fib%20PhD%20Symposium.pdf

•  VÉBR, L. a P. PÁNEK, eds. Pozemní komunikace 2018 . Praha, 2018-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06427-6.

Uspořádání Workshopu

•  Workshop CESTI 2018 . Pořadatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Příspěvek ve sborníku z workshopu

•  VAŠÁTKO, R. Experimental Verification of Long-Term Behaviour of Concrete Structures. In: DVORSKÝ, T. a M. PETŘÍK, eds. PhD Workshop 2018 - CD . PhD Workshop 2018, Praha, 2018-05-25. Praha: ČVUT FSv. Katedra betonových a zděných konstrukcí, 2018. ISBN 978-80-01-06417-7.

 

 

 

 
 
 English